Nézési idő (Looking Time - LT)

Nézési idő (Looking Time - LT)

Életkor: 6-15 hónapos babák
Kérdés: észrevesznek-e bizonyos változásokat a bemutatott videókban vagy sem
Alapelv: minél meglepőbb, váratlanabb egy képsor (pl. sokszor egymás után egy labdával játszott a kutya a videóban, aztán hirtelen egy macskával) vagy az elvárásaiknak meg nem felelő a bemutatott esemény (pl. egy tárgy, aminek meg kellene állnia egy falnál, átgurul azon - ez ellentmond a fizika szabályainak), annál tovább fogják nézni a babák
Módszer: A babák szemét (a tekintetüket) kamerával rögzítjük, majd elemezzük úgy, hogy a nézésük idejét ezredmásodpercekben határozzuk meg, majd ezt hasonlítjuk össze a különböző videók/ csoportok között.
Példa: az egyik kutatásunk 9 hónapos babáknál vizsgálta, hogy észreveszik-e a dolgok számának illetve fajtájának változását? (például, hogy három kiskacsából kettő lett, illetve három kiskacsából három kis vödör lett).
Azt figyeltük meg, hogy ha a kísérletvezető nem szól a babához, csak elvégzi a cserét, akkor a babák jobban észreveszik a számbéli változást, mint a tárgy fajtájának változását. (Vagyis hosszabban néznek a váratlan végkimenetelnél, amikor három tárgyból kettő lesz, de nem néznek hosszabban, hogyha más tárgyakat látnak az eredetiek helyett.) Ez a nézési mintázat viszont megfordul, hogyha a babákat üdvözlik, rájuk mosolyognak, vagyis kommunikálnak velük: ez esetben a tárgy fajtájának megváltozását veszik inkább észre. Ez feltételezhetően azért van, mert a kommunikáció felhívja a figyelmüket a tárgy sajátos jegyeire.

[ vissza a listához ]