Gergely György

Professzor

Publikációk

Tauzin, T., & Gergely, Gy. (2018): "Communicative mind-reading in preverbal infants" - Scientific Reports 8, 9534

Ágnes Melinda Kovács, Tauzin, T., Téglás, E., Gergely, Gy., Csibra, G. (2014): "Pointing as epistemic request: 12-month-olds point to receive new information" - Infancy 6, 543-557

Csibra, G., Gergely, Gy. (2013): "Teleological understanding of actions" , Banaji, M.R., Gelman, S.A.. - Navigating the Social World: What Infants, Chidren, and Other Species Can Teach Us , 38-43 Oxford University Press

Gergely, Gy., Csibra, G. (2013): "Natural pedagogy" , Banaji, M.R., Gelman, S.A.. - Navigating the Social World: What Infants, Chidren, and Other Species Can Teach Us , 127-132 Oxford University Press

Király, I., Csibra, G., Gergely, Gy. (2013): "Beyond rational imitation: Learning arbitrary means actions from communicative demonstrations" - Journal of Experimental Child Psychology 2, 471-486

Csibra, G., Gergely, Gy. (2011): "Natural pedagogy as evolutionary adaptation" - Philosophical Transactions of the Royal Society B , 1149-1157

Deligianni, F., Senju, A., Gergely, Gy., Csibra, G. (2011): "Automated gaze-contingent objects elicit orientation following in 8-month-old infants" - Developmental Psychology 6, 1499-1503

Gergely, Gy. (2010): "Kinds of agents: The origins of understanding instrumental and communicative agency" , Goshwami, U.. - Blackwell Handbook of Childhood Cognitive Development , Blackwell Publishers

Futó, J., Teglas, E, Csibra, G., Gergely, Gy. (2010): "Communicative function demonstration induces kind-based artifact representation in preverbal infants" - Cognition 1, 1-8

(2009): "Philosophical Transactions of The Royal Society B" , Gergely, Gy., Heyes, C., Huber, L., Brass, M.. ,

Southgate, V., Gergely, Gy., Csibra, G. (2009): "Does the mirror neuron system and its impairment explain human imitation and autism?" , Pineda, J.A.. - Mirror Neuron Systems:The Role of Mirroring Processes in Social Cognition , 331 - 354 Springer

Gergely, Gy., Topal, J., et al (2009): "Response to Comment on “Infants’ Perseverative Search Errors Are Induced by Pragmatic Misinterpretation" - Science September 25, 1624

Topal, J., Erdőhegyi, A., Gergely, Gy., Csibra, G., Miklósi, Á. (2009): "Differential sensitivity to human communication in dogs, wolves and human infants" - Science , 1269-1272

Csibra, G., Gergely, Gy. (2009): "Natural pedagogy" - Trends in Cognitive Sciences ,

Gergely, Gy., Unoka, Z. (2008): "The development of the unreflective self" - Mentalization : theoretical considerations, research findings, and clinical implications , 57 - 102 Analytic Press

Gergely, Gy., Unoka, Z. (2008): "Attachment, affect-regulation and mentalization: The developmental origins of the representational affective self" - Social cognition and developmental psychopathology , 303 - 340 Oxford University Press

Gergely, Gy., Fonagy, P., Target, M. (2008): "Psychoanalytic Constructs, Attachment Theory and Research Thinking" - Handbook of attachment , Guilford Press

Gergely, Gy., Unoka, Z. (2008): "Attachment, affect-regulation and mentalization" - Mind to mind : infant research, neuroscience and psychoanalysis , Other Press

Csibra, G., Gergely, Gy. (2007): "Ember és kultúra. A kulturális tudás eredete és átadásának mechanizmusai" - Ember és kultúra : A kulturális tudás eredete és átadásának mechanizmusai. , Akadémiai Kiadó

Gergely, Gy. (2007): "The social construction of the subjective self: The role of affect-mirroring, markedness, and ostensive communication in self development" , Mayes, L., Target, M., Fonagy, P.. - Developmental science and psychoanalysis : integration and innovation , 45–82 Karnac

Gergely, Gy. (2007): "Mechanism of cultural learning: imitation, emulation and pedagogical knowledge transfer." - Intersubjectivity, metacognition and theory of mind. Workshop , 23 - 70 ISU Università Cattolica

Csibra, G., Gergely, Gy. (2007): "Társas tanulás és társas megismerés. A pedagógia szerepe" - Ember és kultúra : a kulturális tudás eredete és átadásának mechanizmusai , 5 - 30 Akadémiai Kiadó

Csibra, G., Gergely, Gy. (2006): "Social learning and social cognition: The case for pedagogy" , Munakata, Y., Johnson, M.H.. - Processes of Change in Brain and Cognitive Development. Attention and Performance XXI , 249 - 274 Oxford University Press

Gergely, Gy., Csibra, G. (2005): "A kulturális elme társadalmi konstruálása: az utánzásos tanulás mint humánpedagógiai mechanizmus" , Gervain, J., Kovács, K., Lukács, Á., Racsmány, M.. - Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára , 371 - 377 Akadémiai Kiadó

Gergely, Gy., Fonagy, P., Target, M. (2004): "Psychoanalytic perspectives on developmental psychopathology" , Cohen, D. J., Cicchetti, D.. - Developmental Psychopathology , 701 - 749

Gergely, Gy., Fonagy, P., Jurist, E., Target, M. (2002): "Affect regulation, mentalization, and the development of the self" , Other Press

Gergely, Gy. (2002): "The Development of Understanding Self and Agency" , Goswami, U.. - Blackwell Handbook of Childhood Cognitive Development , 26 - 46 Blackwell

Gergely, Gy., Koós, O., Watson, J. S. (2002): "Perception causale et role des comportements imitatifs des parents dans le développement socio-émotionnel précoce" , Nadel, J., Decety, J.. - Imiter pour découvrir l’human: Psychologie, neurobiology, robotique et philosophie de l’esprit , 59 - 82 ress Universitaires de France

Gergely, Gy., Bekkering, H., Király, I. (2001): "Rational imitation of goal-directed actions in 14-month-olds" - Proceedings of Cogsci 2001 , 309 - 315 LEA

Gergely, Gy., Király, I. (2001): "Intencionális cselekvések utánzásának és teleológiai értelmezésének viszonya csecsemőknél: A racionális utánzás elmélete" , Kampis, G., Ropolyi, L.. - Evolúció és megismerés , 105 - 117 Typotex

Gergely, Gy., Watson, J. S. (2001): "Korai szocio-emocionális fejlődés kontingenciaészlelés és a szociális biofeedback" , Pleh, Cs, Csányi, V., Bereczki, T.. - Lélek és evolúció : az evolúciós szemlélet és a pszichológia , 244 - 279 Osiris

Gergely, Gy., Csibra, G., Nádasdy, Z. (2000): "The perceptual basis of causal thinking" , Pleh, Cs, Kampis, G.. - Current approaches in cognitive science , 52 - 74 Akadémia Kiadó

Gergely, Gy., Watson, J. S. (1999): "Early social-emotional development: Contingency perception and the social biofeedback model" , Rochat, P.. - Early social cognition : understanding others in the first months of life , 101 - 137 Lawrence Erlbaum Associates

Gergely, Gy. (1998): "Margaret Mahlers Entwicklungstheorie im Licht der jüngsten empirischen Erforschung der kindlichen Entwicklung" , Burian, W.. - Der beobachtete und der rekonstruierte Saugling 10, 91 - 118 Vandenhoeck & Ruprecht

Bíró, S., Gergely, Gy., Csibra, G., Koós, O. (1995): "A racionális viselkedés naiv elméletének kísérleti vizsgálata csecsemokorban" , Pleh, Cs, Vinkler, Z., Botz, A.. - Fikog : a Magyar Megismeréstudományi Társaság és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Általános Pszichológia Tanszéke által rendezett Fiatal Kognitivisták I. konferenciáján elhangzott előadások anyaga : B , 75 - 98 ELTE

Gergely, Gy. (1995): "The role of discourse segmentation in sentence comprehension" , Telegdi, C., Pleh, Cs. - Studies in general linguistics 18, 43 - 63 MTA

Gergely, Gy. (1994): "From self-recognition to theory of mind" , Parker, S., Mitchell, R., Boccia, M.. - Self-awareness in animals and humans : developmental perspectives , 51 - 61 Cambridge University Press

Gergely, Gy. (1992): "Focus-based inferences in sentence comprehension" , Szabolcsi, A., Sag, I.. - Lexical matters , 209 - 240 Center for the Study of Language and Information

Gergely, Gy. (1991): "Free word order and discourse interpretation: Experimental studies on Hungarian sentence processing" , Akadémia Kiadó

Gergely, Gy. (1988): "The methodological myth of the sufficiency of purely clinical evidence in psychoanalytc theory" , Kiss, Gy.. - Proceedings of the 7th European CHEIRON Conference on the History of Psychology , Hungarian Psychological Association

Gergely, Gy. (1985): "Piaget and language acquisition" , Mérei, F.. - In memory of Piaget , 73 - 94 Akadémia Kiadó

Belépés munkatársaknak

E-mail

Jelszó